Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img22-10-2018
imgImieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

img
img16-11-2017 r img OBWIESZCZENIE.

Zgodnie z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że w dniu 15.11.2017 roku na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Maciej Urbanek zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji Wójta Gminy Parchowo nr GKPiI.6733.3.1.2017 z dnia 22.08.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (BTW1101A) na terenie działki nr 68/5 położonej w Nakli, w gminie Parchowo.

Korekcie podlega zapis w punkcie 1 tiret 2 ww. decyzji, dotyczący warunków i wymagań w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:


Jest:
- projektowana jest budowa wieży wolnostojącej o wysokości 56m (wraz z  posadowieniem wieży oraz odgromnikiem)


Powinni być:
- projektowana jest budowa wieży wolnostojącej o wysokości do 56m (wraz z posadowieniem wieży oraz odgromnikiem).

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie organu przy ul. Krótkiej 2, pokój nr 25 w godzinach: - poniedziałki 8oo-16oo, wtorek-piątek 7:15-14:15.

Do pobrania skan dokumentu

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl