Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img22-02-2019
imgImieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Terminy zebrań wiejskich poświęconych realizacji i planowaniu zadań finansowanych z Funduszu sołeckiego na 2018 rok


Wysokość Funduszu Sołeckiego w roku 2018

 


Terminy zebrań wiejskich poświęconych realizacji i planowaniu zadań finansowanych z Funduszu sołeckiego na 2017 rok

 


Wysokość Funduszu Sołeckiego w roku 2017


Terminy zebrań wiejskich poświęconych realizacji i planowaniu zadań finansowanych z Funduszu sołeckiego na 2016 rok


Wysokość Funduszu Sołeckiego w roku 2016


Harmonogram zebrań wiejskich
zwołanych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

L.p.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania

Radny prowadzący zebranie

1

Chośnica

04.02.2015

19.30

Świetlica wiejska w Chośnicy

Leszek Jankowski

2

Gołczewo

03.02.2015

19.30

WDK w Gołczewie

Jerzy Grzenkowski

3

Grabowo Parchowskie

13.02.2015

17.00

Dom prywatny Pana W. Kiżewskiego (Grabowo)

Krzysztof Kobiella

4

Jamno

05.02.2015

20.00

Świetlica wiejska w Jamnie

Sabina Krefft

5

Jeleńcz

03.02.2015

18.00

WDK w Gołczewie

Maria Szczerba

6

Nakla

11.02.2015

18.00

WDK w Nakli

Waldemar Jakubek

7

Nowa Wieś

04.02.2015

18.00

Dom prywatny Pana M. Stenka (Baranowo)

Elżbieta Mielewczyk

8

Parchowo

12.02.2015

19.00

GOK w Parchowie

Andrzej Kurkowski

9

Soszyca

09.02.2015

18.00

Świetlica wiejska w Soszycy

Sławomir Benkowski

10

Sylczno

13.02.2015

18.30

Świetlica wiejska w Sylcznie

Krzysztof Kobiella

11

Żukówko

05.02.2015

18.00

Świetlica wiejska w Żukówku

Renata Mielewczyk


Wnioski z zebrań wiejskich, które odbyły się w dniach 28.08 - 16.09.2014 r.

Wnioski o uwzględnienie w budżecie Gminy na 2015 rok przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

 


WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO  W 2015 ROKU


Terminy zebrań wiejskich 
poświęconych realizacji i planowaniu zadań finansowanych z Funduszu sołeckiego na 2015 rok

L.p.

Sołectwo

Termin i miejsce zebrania

1

Chośnica

04.09.2014 godz. 19.30 (czwartek) świetlica wiejska

2

Nowa Wieś

04.09.2014 godz. 18.00 (czwartek) mieszkanie prywatne P. sołtysa

3

Gołczewo

09.09.2014 godz. 20.00 (wtorek) WDK Gołczewo

4

Grabowo Parchowskie

11.09.2014 godz. 18.00 (czwartek) mieszkanie prywatne P. sołtysa

5

Jamno

15.09.2014 godz. 20.00 (poniedziałek) świetlica wiejska

6

Jeleńcz

09.09.2014 godz. 18.30 (wtorek) plac rekreacyjny
w Jeleńczu

7

Nakla

08.09.2014 godz. 19.00 (poniedziałek) WDK Nakla

8

Parchowo

16.09.2014 godz. 19.00 (wtorek) GOK Parchowo

9

Soszyca

28.08.2014 godz. 18.00 (czwartek) świetlica wiejska

10

Sylczno

11.09.2014 godz. 19.00  (czwartek) świetlica wiejska

11

Żukówko

15.09.2014 godz. 18.30 (poniedziałek) świetlica wiejska


Nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim

Ustawa o funduszu sołeckim_2014


Pismo w sprawie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wraz z regulaminem


Terminy zebrań wiejskich poświęconych realizacji i planowaniu zadań finansowanych z Funduszu sołeckiego


WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO  W 2014 ROKU

Realizacja zadań finansowych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku


Sołectwa są jednostkami  pomocniczymi  gminy, wyposażoną w zdolność sądową.
Organami sołectw są:

 • zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa
 • sołtys - organ wykonawczy
 • rada sołecka – organ wspomagający sołtysa .

Zebranie wiejskie jest właściwe we wszystkich sprawach wiejskich, między innymi na zebraniu wiejskim, mieszkańcy sołectwa:

 • wybierają i odwołują sołtysa i członków rady sołeckiej
 • rozpatrują sprawozdania z pracy sołtysa i rady sołeckiej
 • podejmują uchwały w sprawach dysponowania mieniem sołectwa
 • decydują o kierunkach działania i programach realizowanych w sołectwie


Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa wykonuje zadania określone uchwałami zebrania a ponadto:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
 • prowadzi biuro sołectwa,
 • przewodniczy radzie sołeckiej,
 • zwołuje i organizuje zebrania wiejskie,
 • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa,
 • uczestniczy w sesjach rady gminy
 • składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności

Rada Sołecka pomaga sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności:

 • szeroko współdziała z sołtysem w sprawach planu działania sołectwa
 • inicjuje czyny społeczne
 • przygotowuje i prowadzi akcje i konkursy mające na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi i ochrony przeciwpożarowej
 • organizuje różne formy opieki społecznej , pomocy sąsiedzkiej,
 • inicjuje prace prowadzone na terenie sołectwa małym nakładem kosztów

  

Sołectwo Parchowo położone jest w środkowej części gminy Parchowo i zajmuje obszar 1 910 ha. Sołtysem sołectwa Parchowo jest Pani Emilia Kuczkowska, tel. 728480283

W skład rady sołeckiej sołectwa Parchowo zostali wybrani :

 1. Jarosław Jereczek
 2. Tadeusz Wenta
 3. Agata Błaszkowska

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 18 marca 2013 r.

 


 

Sołectwo Nakla położone jest w południowej części gminy Parchowo i zajmuje obszar 1895 ha. Sołtysem sołectwa Nakla jest Pan Mieczysław Jakubek, tel. 728816492

W skład rady sołeckiej sołectwa Nakla zostali wybrani :

 1. Leszek Wajs
 2. Stanisław Staubach
 3. Eugeniusz Jakubek

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 15 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 5 września 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 8 września 2014 r.

 


 

Sołectwo Grabowo położone jest we wschodniej części gminy Parchowo i zajmuje obszar 613 ha. Sołtysem sołectwa Grabowo jest Pani Katarzyna Kiżewska

W skład rady sołeckiej sołectwa Grabowo zostali wybrani :

 1. Maria Zblewska
 2. Dariusz Komarzański
 3. Stanisław Zięba

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 19 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 5 września 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 11 września 2014 r.

 


 

Sołectwo Żukówko położone jest w zachodniej części gminy Parchowo i zajmuje obszar 418 ha. Sołtysem sołectwa Żukówko jest Pan Bogdan Hnatiuk

W skład rady sołeckiej sołectwa Żukówko zostali wybrani :

 1. Iwona Mielewczyk
 2. Leszek Wroński
 3. Małgorzata Deja

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 20 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 3 września 2013 r.

 


 

Sołectwo Jamno położone jest w środkowej części gminy Parchowo i zajmuje obszar 1127 ha. Sołtysem sołectwa Jamno jest Pan Edmund Piankowski, tel. 728818398

W skład rady sołeckiej sołectwa Jamno zostali wybrani :

 1. Czesław Stenka
 2. Aleksander Szyca
 3. Mirosława Gołębiowska

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 20 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 3 września 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 29 października 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 15 września 2014 r.

 


 

Sołectwo Gołczewo położone jest w środkowej części gminy Parchowo i zajmuje obszar 834 ha. Sołtysem sołectwa Gołczewo jest  Pan Jan  Majer, tel. 728821591

W skład rady sołeckiej sołectwa Gołczewo zostali wybrani :

 1. Barbara Flis
 2. Danuta Grzenkowska
 3. Piotr Krefft

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 21 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 4 września 2013 r.  i POM Gołczewo

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 20 września 2013 r.

 


 

Sołectwo Jeleńcz położone jest w środkowej części gminy Parchowo i zajmuje obszar 418 ha. Sołtysem sołectwa Jeleńcz jest Pani Helena Czyryca, tel. 728494056

W skład rady sołeckiej sołectwa Jeleńcz zostali wybrani :

 1. Bernadeta Osowska
 2. Małgorzata Danielak
 3. Bożena Krefft

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 21 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 4 września 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 12 maja 2014 r.


 

Sołectwo Sylczno położone jest w południowo wschodniej części gminy Parchowo . Sołtysem sołectwa Sylczno jest Pan Wiesław Kinowski, tel. 728480872

W skład rady sołeckiej sołectwa Sylczno zostali wybrani:

 1. Franciszek Kreft
 2. Piotr Polak
 3. Daniela Laska

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 19 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 6 września 2013 r.

 


 

Sołectwo Nowa Wieś położone jest w północno zachodniej części gminy Parchowo i zajmuje obszar 461 ha. Sołtysem sołectwa Nowa Wieś jest Pan Mirosław Stenka,
tel. 728481341

W skład rady sołeckiej sołectwa Nowa Wieś zostali wybrani:

 1. Piotr Flisikowski
 2. Grażyna Kapiszka
 3. Wojciech Stenke

   

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 26 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 2 września 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 4 września 2014 r.

 


 

Sołectwo Chośnica położone jest w północnej części gminy Parchowo. Sołtysem sołectwa Chośnica jest Pan Tadeusz Wolski, tel. 728811033

W skład rady sołeckiej sołectwa Chośnica zostali wybrani:

 1. Piotr Stenka
 2. Józef Głodowski
 3. Piotr Głodowski

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 27 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 2 września 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 22 września 2014 r.


 

Sołectwo Soszyca  położone jest w północnej części gminy Parchowo. Sołtysem sołectwa Soszyca jest Pan Zbigniew Cichosz


W skład rady sołeckiej sołectwa Soszyca zostali wybrani:

 1. Zbigniew Stawski
 2. Tomasz Rolbiecki
 3. Wiesława Kiedrowska

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 25 marca 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 10 września 2013 r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl