Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img22-10-2018
imgImieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Gdzie trafiają nasze odpady?

 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” dla gminy Parchowo został wyznaczony region gospodarki odpadami – Region Północno – Zachodni z regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w Sierżnie i w Bierkowie natomiast w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych wyznaczono zakład „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o .

W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierżnie, bądź w stanach odbiegających  od normalnych eksploatacji , dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych: RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las. 


Przedmiot odbierający odpady z terenu Gminy Parchowo od dnia 01.07.2013 roku:

ELWOZ Sp. z o. o.,    Szklana 44, 83-344 Miechucino

Oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Parchowo od dnia 01.07.2013 roku:

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o

Sierzno, 77-131 Rekowo

 

FIRMY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY


Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2016 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2015 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2014 roku

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Parchowo w 2013 r.

Recykling odpadów zebranych z terenu gminy Parchowo w 2012 r.


 1. Ważne informacje
 2. Sposób płacenia za odbiór odpadów komunalnych
 3. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 
 4. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok
 5. Zasady segregowania odpadów
 6. Kontakt
 7. Firmy świadczące usługi asenizacyjne na terenie Gminy Parchowo
 8. Przepisy miejscowe dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
 9. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 10. Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
   - Rejestr z dnia 20.02.2013
   - Rejestr z dnia 30.12.2013
   - Rejestr z dnia 04.03.2014
   - Rejestr z dnia 11.08.2014 
   - Rejestr z dnia 13.01.2016
   - Rejestr z dnia 20.01.2017
   - Rejestr z dnia 22.11.2017
 11. Oświadczenia o niewytwarzaniu odpadów:

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl