Bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV

Powiększ obraz

Na terenie Powiatu Bytowskiego rozpoczęto realizację Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). Mimo kampanii informacyjnej na temat badań cytologicznych, ciągle zbyt mało kobiet wykonuje regularne badania cytologiczne. O ile jednak badania cytologiczne dają nam możliwość wykrycia zmian nowotworowych i podjęcia skutecznego ich leczenia, o tyle szczepienia przeciw wirusowi ludzkiego brodawczaka (HPV) pozwalają znacząco ograniczyć odsetek stanów przednowotworowych szyjki macicy.

Wszystkie zalecenia kliniczne rekomendują szczepienia młodych dziewcząt przeciwko HPV, jako przeciwdziałanie zmianom przednowotworowym oraz nowotworom szyjki macicy i podkreślają, że  najbardziej optymalnym jest szczepienie jeszcze przed ekspozycją na wirusa HPV przez kontakt seksualny, kiedy to szczepienie jest najbardziej skuteczne. W Polsce szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka ludzkiego jest wymienione w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2022, jako szczepienia zalecane  do przeprowadzania w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Rekomendowane są m. in. przez Światową Organizację Zdrowia, Europejskie Centrum Kontroli Chorób, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.

Celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na tę chorobę poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych szczepionką przeciwko wirusowi HPV u 12–letnich dziewcząt (urodzonych w 2010 roku) zamieszkałych na terenie gmin, które wspólnie z Powiatem Bytowskim przystąpiły do jego realizacji.

W 2022 r. decyzję o sfinansowaniu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV podjęły: Gmina Borzytuchom, Gmina Miastko, Gmina Parchowo i Gmina Studzienice. Działania edukacyjne finansuje Powiat Bytowski. W ramach tych działań w szkołach podstawowych na terenie wyżej wymienionych Gmin odbywają się spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży i ich rodziców lub opiekunów prawnych, na których przekazywane są wiadomości na temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową oraz organizacji szczepień.

Szczepienia będą wykonywane w następujących punktach:

  • NZOZ HT Nowiccy ,,ZDROWIE”,ul. Zwycięstwa 52, Borzytuchom,tel: 59 821 13 28 
  • NZOZ „MEDYK”, ul Długa 13, Miastko, tel: 59 857 28 88
  • NZOZ „NOVOMED”,ul Bytowska 24, Parchowo, tel: 59 821 44 78  
  • NZOZ „REHAPOZ”, ul. Brzozowa 8, Studzienice,tel: 59 821 65 84

Realizatorem programu, wyłonionym w drodze konkursu jest:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
ul. Lęborska 13

77-100 Bytów

Zapisy na szczepienia rozpoczną się już w dniu spotkań rodziców w szkołach. Termin szczepień można uzgodnić telefonicznie i osobiście z wyżej wymienioną przychodnią.

Do zaszczepienia niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Właściwy formularz przekazywany będzie na spotkaniach informacyjnych. Można go również wydrukować ze strony internetowej.

Schemat szczepienia dwiema dawkami, druga dawka zostanie podana po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki szczepionki, którą wyznaczy pielęgniarka w punkcie szczepień.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szczepienia.