Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2020

Sprzedaż nieruchomości w Parchowie

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa w Parchowie, informuje o zamiarze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 178/5 o powierzchni 883 m2 obręb Parchowo.

Cena do negocjanci.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 59 8214485 od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 21:00.

Informujemy o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 20120 roku Wójt Gminy Parchowo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie.

Jednocześnie przypomina się, że w komisji ze strony organizacji pozarządowych nie mogą zasiadać osoby reprezentujące organizacje, biorące udział w konkursie (wykluczenie konfliktu interesów). Zgłoszenia należy składać do 30 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 pok. nr 8, e-mail: gmina@parchowo.pl lub fax na nr 59 726 08 88.

                                                                                              Andrzej Dołębski

                                                                                          Wójt Gminy Parchowo

Nieruchomość na sprzedaż

INFORMACJA
Wójt  Gminy Parchowo
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r poz. 2204 z późn.zm.)

informuje,

że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono w dniu 17.01.2020r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Do góry