Wójt Gminy

Wójt Gminy – Andrzej Dołębski

e-mail: wojt(at)parchowo.pl

Kompetencje i zadania Wójta

  • Kieruje bieżącymi sprawami gminy.
  • Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy.
  • Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
  • Udziela upoważnień do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych pracownikom Urzędu.