Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2018

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

W dniu 27.04.2018r. w Parchowie podpisano umowę z wykonawcą przedsięwzięcia pn.:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami, sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej w miejscowości Żukówko i Jamno z panem Stanisławem Mielewczykiem właścicielem Przedsiębiorstwa „HYDRO-SERWIS’ z siedzibą przy ul. Słupskiej 45, 83-340 Sierakowice na kwotę 2 214 000,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 31.10.2018 r.

  • Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Nakla z panem Zbigniewem Chamier-Cieminskim właścicielem Zakładu Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnej z siedzibą  przy ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie na kwotę 268 140,00 zł

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 30.09.2018 r.

  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Parchowo- (51 szt.) z Krzysztofem Wiśniewskim właścicielem Firmy Handlowo-Usługowej „KRZYŚ” z siedzibą w Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo na kwotę 1 245 000,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 31.10.2018 r.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie CEIDG

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

W związku z powyższym, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji przedsiębiorcom, działającym na terenie gminy, o konieczności uzupełnienia brakującego numeru PESEL do dnia 19 maja 2018 r.

Podziękowanie

Po nawałnicy która miała miejsce 11 sierpnia 2017 r. wraz ze stodołą zostało zniszczone jedyne gniazdo bociana białego w Sylcznie.

Sołtys pan Wiesław Kinowski, radny  pan  Krzysztof Kobiella i strażak pan Piotr Polak zbudowali platformę lęgową dla bociana białego na budynku remizy strażackiej w Sylcznie.

Czytaj więcej „Podziękowanie”

INFORMACJA WÓJTA GMINY PARCHOWO O BEZPŁATNEJ ZBIÓRCE FOLII ROLNICZYCH

DNIA 24.05.2018 r. (w czwartek) NA TERENIE GMINY PARCHOWO ODBĘDZIE SIĘ BEZPŁATNA ZBIÓRKA FOLII PO SIANOKISZONKACH.

ABY SKORZYSTAĆ Z ORGANIZOWANEJ ZBIÓRKI NALEŻY ZGŁOSIĆ  ZAPOTRZEBOWANIE DO URZĘDU GMINY PARCHOWO – OKREŚLAJĄC SZACUNKOWĄ ILOŚĆ ODDAWANEJ FOLII.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 22.05.2018 r.

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ O ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIU FOLII DO ODBIORU tj.:

  • OCZYSZCZENIE Z ZABRUDZEŃ
  • ZWINIĘCIE I ZWIĄZANIE SZNURKIEM

 

MILE WIDZIANA POMOC PRZY ZAŁADUNKU

Ogłoszenie

Informuję, że woda dostarczana przez wodociąg wiejski w Gołczewie i Jeleńczu nie nadaje się do spożycia przez ludzi, gdyż przekroczona jest zawartość żelaza i manganu oraz zwiększona mętność. Ze względu na powyższe proszę aby wszyscy mieszkańcy korzystali z wody dostarczonej przez Urząd Gminy w Parchowie. Można ją odebrać u sołtysa sołectwa Gołczewo i Jeleńcz.

Jak co roku ARiMR ostrzega – Nie wypalaj traw! Grożą za to kary i cofnięcie dopłat!

Nadeszła wiosna, temperatury są coraz wyższe. Na łąkach widać wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą być celowo podpalane.  Niektórzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują się w takim działaniu zabiegów użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego!
Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe. Jak co roku ARiMR przestrzega ile złego ten proceder przynosi i apeluje o zaprzestanie wiosennego wypalania suchych traw.

Czytaj więcej „Jak co roku ARiMR ostrzega – Nie wypalaj traw! Grożą za to kary i cofnięcie dopłat!”

Ogłoszenie

Wójt Gminy   Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz.121 z późn.zm.), informuje,

  że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 4.04.2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Do góry