Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2021

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. oraz 07 stycznia 2022r. Urząd Gminy Parchowo będzie nieczynny

zgodnie z Zarządzeniem Nr 133.2021 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 listopada 2021 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH O MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA SIĘ Z ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINE PARCHOWO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)- dalej jako u.c.p.g., Gmina Parchowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Parchowo od 1 stycznia 2022 r. Na mocy art. 6c ust. 2 i ust. 3 u. c. p. g., Rada Gminy Parchowo przyjęła w dniu 24 marca 2020 r. Uchwałę nr XIV.120.2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nieruchomości niezamieszkałe mają możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Parchowo od 1 stycznia 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Czytaj więcej „INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH O MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA SIĘ Z ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINE PARCHOWO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI”

Dotyczy osób, które złożyły wnioski do Urzędu Gminy w Parchowie o przyznanie komputerów dla dzieci, których przodkowie pracowali w PPGR

Szanowni Państwo!

Gmina Parchowo złożyła wniosek o dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR i otrzymała wezwanie do uzupełnienia wniosku w zakresie:

1.  Załączenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny. Muszą to być zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje publiczne. 

Wystarczą wszelkie dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają fakt zatrudnienia danej osoby w PPGR, czyli legitymacje ubezpieczeniowe i książeczki zdrowia, na których były pieczątki z PGR-ów potwierdzające zatrudnienie w nich, czy akt notarialny, na którym widnieje zapis, że kupujący nieruchomość jest byłym pracownikiem PGR, świadectwa pracy, dokumenty z ZUS itp.

2. Celem potwierdzenia uczęszczania do szkoły będzie dostarczenie kopii legitymacji szkolnej dziecka.

3. Potwierdzenie pokrewieństwa w pierwszej linii pomiędzy uczniem, a pracownikiem byłego PPGR (rodzic-dziadek-pradziadek) w postaci aktów urodzenia lub ślubu dzieci i/lub rodziców z Urzędu Stanu Cywilnego.

UWAGA!!! Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt: Izabela Jagodzińska tel. 510-73-41-74

W związku z powyższym dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Parchowie w terminie do 03 grudnia 2021 roku do godz. 15.15. Niedostarczenie dokumentów z powodów niezależnych od Gminy Parchowo będzie skutkowało wykreśleniem niekompletnych oświadczeń z wniosku o dofinansowanie.

Bezpłatnych szczepień przeciw grypie

Informujemy, że od dziś (tj. 23.11.2021 r.) rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich. Wystarczy, że osoby, które chcą skorzystać ze szczepienia zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią na termin. Przed szczepieniem należy jedynie wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu. Ważne jest to, aby na szczepienie zgłaszały się osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba również robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Czytaj więcej „Bezpłatnych szczepień przeciw grypie”

Przerwa w dostawie wody

Więcej o: Przerwa w dostawie wody

W związku z pracami modernizacyjnymi w hydroforni Nakla w dniu 22 listopada nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina Parchowo otrzyma 500 000 zł nagrody

Więcej o: Gmina Parchowo otrzyma 500 000 zł nagrody

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Gmina Parchowo otrzyma 500 000 zł nagrody za wysoki wskaźnik szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Nagroda została przyznana przez Wojewodę Pomorskiego w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, który nagradzał gminy, które odnotowały najwyższy wzrost wskaźnika szczepień przeciwko COVID-19 w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. Otrzymane pieniądze musimy przeznaczyć na  dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. W powiecie bytowskim Gmina Parchowo zajęła II miejsce. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie mieszkańcom Gminy Parchowo, służbie zdrowia, dyrektorowi oraz zastępcy dyrektora ZS w Parchowie, pracownikom Urzędu Gminy Parchowo, dyrektorowi GCKiB Parchowo oraz strażakom.

Do góry