Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2023

Ostrzeżenie SILNY WIATR (1 stopnia)

Więcej o: Ostrzeżenie SILNY WIATR (1 stopnia)

Od godz. 11:00 dnia 20.02.2023 r. do godz. 04:00 dnia 21.02.2023 r.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h porywach do 85 km/h, z zachodu.

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Więcej o: <strong>Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!</strong>

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Czytaj więcej Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

UWAGA SILNY WIATR

            Dzisiaj (17.02.2023r) od godz. 20:00 do jutra (18.02.2023) do godz.13:00 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru (stopień 2) na terenie całego powiatu bytowskiego. Wiatr o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h z południowego zachodu i zachodu.
Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Mogą wystąpić uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym) uszkodzenie linii napowietrznych.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych:

  • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni; najlepiej szukaj schronienia w budynku;
  • w mieszkaniu i domu zamknij okna i sprawdź ich zamknięcia ( w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz);
  • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń (lub zabezpiecz) przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, meble itp.);
  • silny wiatr grozi zerwaniem linii wysokiego napięcia i brakiem dostaw prądu – miej w domu świece, zapałki, latarki, zapasowe baterie; naładuj telefony komórkowe;
  • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych;
  • podczas jazdy samochodem zachowaj szczególną ostrożność;
  • zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach.

Uważajcie na siebie!

Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

Harmonogram konkursu
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą.

Kontakt: 
tel. +48 22 536 02 31
ukraina@batory.org.pl

Do góry