Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2021

UWAGA!!!

Utrudnienia w ruchu

Drodzy mieszkańcy Parchowa, informujemy, że na ul. Kościerskiej trwa przebudowa drogi. W związku z tym mogą wystąpić różnego rodzaju utrudnienia w ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021).

NSP 2021

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Uwaga !!! Utrudnienia w ruchu

Drodzy mieszkańcy Parchowo, informujemy, że na ul. Tartacznej, Szkolnej oraz Strażackiej trwa przebudowa dróg. W związku z tym mogą wystąpić różnego rodzaju utrudnienia w ruchu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH W GMINIE PARCHOWO – INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

W dniu 20.10.2021 r. opinia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa umożliwiła start Gminy Parchowo w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W związku z tym osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. Powinny zamieszkiwać na terenie Gminy Parchowo, na terenie której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane PPGR. Nie ma obecnie wymogu, by osoba taka zamieszkiwała w miejscowości, w której funkcjonował niegdyś zlikwidowany PPGR.
  2. Powinny być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR
Czytaj więcej „WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH W GMINIE PARCHOWO – INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE”

Do góry