Aktualności

Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”

Gmina Parchowo zrealizowała prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynku Zespołu Szkół w Parchowie, Szkoły Podstawowej w Nakli oraz oczyszczalni ścieków w Parchowie. Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznej wynosi łącznie 94,95kW.

 Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo” zrealizowany w ramach działania 4.2”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego PO Ryby został dofinansowany w wysokości 79,99% kosztów kwalifikowalnych.

Prace remontowe!!!

W dniu dzisiejszym w godzinach 9:00 – 14:00 w wiązku z pracami remontowymi sieci wodociągowej na ujęciu w Parchowie występować będą okresowe  braki wody w Parchowie, Parchowskim Młynie, Karłowie, Zielonym Dworze, Frydrychowie i Jamnowskim Młynie.

Za utrudnienia przepraszamy

Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2024 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/zarządzenia.

Czytaj więcej Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi

Terminy zebrań wiejskich poświęconych realizacji i planowaniu zadań finansowanych z Funduszu sołeckiego na 2024 rok

L.p.SołectwoTermin i miejsce zebrania
1Chośnica14.09.2023 godz. 19.30 (czwartek) świetlica wiejska
2Nowa Wieś14.09.2023 godz. 18.00 (czwartek) na placu sołeckim
3Gołczewo29.08.2023 godz. 19.30 (wtorek) w świetlicy wiejskiej
4Grabowo Parchowskie04.09.2023 godz. 18.00 (poniedziałek) mieszkanie prywatne P. sołtys
5Jamno11.09.2023 godz. 20.00 (poniedziałek) świetlica wiejska
6Jeleńcz29.08.2023 godz. 18.00 (wtorek) na placu sołeckim
7Nakla13.09.2023 godz. 19.00 (środa) świetlica wiejska
8Parchowo07.09.2023 godz. 19.00 (czwartek) GCKiB w Parchowie
9Soszyca12.09.2023 godz. 18.00 (wtorek) świetlica wiejska
10Sylczno04.09.2023 godz. 19.00 (poniedziałek) świetlica wiejska
11Żukówko11.09.2023 godz. 18.30 (poniedziałek) świetlica wiejska

Do góry