Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień: Przymrozki/1 Oblodzenie/1

Obszar: województwo pomorskie

Ważność: od godz. 7.30 dnia 30.03.2020 do godz. 8.00 dnia 1.04.2020

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Prognozuje się spadek temperatury do -4º C, lokalnie -5º C, a przy gruncie -6º C. Temperatura maksymalna w dzień od 3º C do 5º C.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW –Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

INFORMACJA WÓJTA GMINY PARCHOWO W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Z uwagi na ogłoszenie na terenie kraju stanu epidemii oraz wynikającym z tego ograniczeniem możliwości przyjmowania interesantów, Wójt Gminy Parchowo informuje, że w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom  dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Czytaj więcej „INFORMACJA WÓJTA GMINY PARCHOWO W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH”

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wójt  Gminy Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r poz.65 z późn.zm.)

informuje,

że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono w dniu 27.03.2020r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikat

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, prosimy o niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych – rodziców, dziadków, dzieci, naszych przyjaciół i sąsiadów.


Liczymy na Waszą odpowiedzialność i rozsądek, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii.

Dzieci uczą rodziców w domu!

Więcej o: Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  

Czytaj więcej „Dzieci uczą rodziców w domu!”

Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Parchowo
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2020r. poz.65 z późn.zm. )
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono
do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PARCHOWO DO MIESZKAŃCÓW GMINY PARCHOWO

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, obrady Rady Gminy Parchowo zaplanowane w najbliższym czasie, odbywać się będą przy ograniczonej, niezbędnej do ich przeprowadzenia liczbie uczestników.

W obradach, poza Radnymi, uczestniczyć będą pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy wskazani przez Wójta Gminy Parchowo.

Uprasza się zatem Sołtysów oraz mieszkańców Gminy aby (jeżeli nie jest to konieczne) zrezygnowali z udziału w Sesji.

Mieszkańców zainteresowanych przebiegiem Sesji Rady Gminy zachęcam do śledzenia transmisji na żywo dostępnej na www.parchowo.pl

Zawiesza się też przyjmowanie interesantów przez Radnych Gminnych do odwołania.

Ewentualne wnioski i zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na rada@parchowo.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dot. funkcjonowania Rady Gminy Parchowo dostępne są również pod nr tel. 598214802.

Do góry