Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2022

OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ nr 5/2022

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego,
dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa lubelskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom
wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji
hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest
dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej:
https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.

Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo

W związku z planami dotyczącymi dystrybucji węgla przez samorząd, chcielibyśmy uzyskać od Państwa informację dotyczącą zapotrzebowania mieszkańców Gminy Parchowo na węgiel kamienny oferowany po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł za tonę węgla.

Węgiel będzie przysługiwał każdemu gospodarstwu domowemu, które otrzymało dodatek węglowy  maksymalnie do 1,5 tony na gospodarstwo domowe.

Ankieta dotycząca zapotrzebowania na węgiel będzie dostępna w Urzędzie Gminy Parchowo oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Parchowo do  dnia 15.11.2022 r. Wypełnioną  ankietę należy przesłać elektronicznie lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Parchowo.

Link do ankiety elektronicznej: https://parchowo.satysfakcjaklienta.pl/ankieta/0183f9e7-454b-4584-a533-04ff62380f88

DOTACJA DLA OSP JAMNO

W ramach  naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP Jamno zrealizowała zadanie „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Czytaj więcej „DOTACJA DLA OSP JAMNO”

Zmiany w oświetleniu ulicznym i parkowym

W związku z wprowadzonym obowiązkiem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, informujemy, że na większości terenu gminy Parchowo wyłączone zostanie oświetlenie uliczne i parkowe w godzinach od 23:00 do godziny 05:30. Wyłączenie poszczególnych lokalizacji zostanie przeprowadzone w terminie do 6 tygodni oraz będzie obowiązywało do dnia 31.03.2023r.

Do góry