Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2019

Informacja

Wójt Gminy Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r poz. 2204 z późn.zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie   wywieszono w dniu 17.09.2019r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  położone w Żukówku i Sylcznie.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację ( w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

Czytaj więcej „Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse”

UWAGA!!! Zmiana numeru rachunku bankowego

Gmina Parchowo informuje, że w  związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym od 11 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto bankowe o numerze:

24 9321 0001 0007 3495 2000 0310

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Do góry