Gospodarka odpadami

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Numer rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 24 9321 0001 0007 3495 2000 0310

Gdzie trafiają nasze odpady?

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” dla gminy Parchowo został wyznaczony region gospodarki odpadami – Region Północno – Zachodni z regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w Sierżnie i w Bierkowie natomiast w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych wyznaczono zakład „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o .

W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierżnie, bądź w stanach odbiegających  od normalnych eksploatacji , dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych: RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.

Przedmiot odbierający odpady z terenu Gminy Parchowo od dnia 01.01.2020 roku:

Usługi Transportowe, Stanisław Staubach

ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Parchowo od dnia 01.07.2013 roku:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o

Sierzno, 77-131 Rekowo

FIRMY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Parchowo za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Parchowo za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Parchowo za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Parchowo za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Parchowo za 2021 rok

 

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2018 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2017 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2016 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2015 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2014 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2013 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Parchowo w 2012 roku

 

 1. Sposób płacenia za odbiór odpadów komunalnych nowe konto
 2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 4. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok
 5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2022 rok
 6. Zasady segregowania odpadów
 7. Kontakt
 8. Firmy świadczące usługi asenizacyjne na terenie Gminy Parchowo
 9. Przepisy miejscowe dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
 10. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 11. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 12. Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Rejestr z dnia 20.02.2013
  Rejestr z dnia 30.12.2013
  Rejestr z dnia 04.03.2014
  Rejestr z dnia 11.08.2014
  Rejestr z dnia 13.01.2016
  Rejestr z dnia 20.01.2017
  Rejestr z dnia 22.11.2017
  Rejestr z dnia 15.01.2018
  Rejestr z dnia 07.05.2019