Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2022

Plakat IV Niepodległościowy Bieg Orła 2022

Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2023 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/zarządzenia.

Czytaj więcej „Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi”

Spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, OSP, grup nieformalnych, instytucji itp. z terenu gminy Parchowo na spotkanie informacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi, dzięki której będziemy mogli ubiegać się o kolejne środki unijne dla naszego regionu na lata 2023 – 2027. Zależy nam, aby kierunki rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zapisane w nowej strategii odpowiadały potrzebom mieszkańców, lokalnych
organizacji, instytucji itp.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Dotacja dla OSP Żukówko

W ramach  naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP Żukówko zrealizowała zadanie  „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 7.090,00 zł.

Czytaj więcej „Dotacja dla OSP Żukówko”

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar powiaty: bytowski(76), człuchowski(78), Słupsk(76), słupski(82)
Ważność od godz. 18:00 dnia 08.09.2022 do godz. 08:00 dnia 09.09.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu
miejscami od 25 mm do 35 mm, lokalnie 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami
wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy organizowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego odbędzie się w dniu 18 września 2022 roku w Debrznie, podczas Pomorskiego Święta Plonów- Dożynek Wojewódzkich.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, kół gospodyń wiejskich, sołectw, gmin, powiatów, kościelnych osób oraz innych organizacji z województwa pomorskiego. Wieńce zgłoszone do udziału w konkursie zostaną ocenione przez komisję konkursowa powołaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej „Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy”

Do góry