Rada Gminy

Skład Rady Gminy

Waldemar Jakubek – Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Błaszkowska – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Renata Mielewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marek Błaszkowski – Radny
Ryszard Flis – Radny
Waldemar Gliszczyński – Radny
Justyna Jakubek – Radny
Monika Jakubek – Radny
Mirosław Jankowski – Radny
Kazimierz Lipski – Radny
Wojsław Mach – Radny
Dariusz Piankowski – Radny
Tadeusz Wenta – Radny
Karol Zelewski – Radny
Tadeusz Zielonka – Radny

KOMISJA REWIZYJNA

1. Ryszard Flis – Przewodnicząca

2. Karol Zelewski – Wiceprzewodniczący

3. Mirosław Jankowski

4. Justyna Jakubek

5. Marek Błaszkowski

KOMISJA GOSPODARCZO – BUDŻETOWA

1. Dariusz Piankowski – Przewodniczący

2. Kazimierz Lipski – Wiceprzewodniczący

3. Zofia Błaszkowska

4. Renata Mielewczyk

5. Tadeusz Wenta

6. Tadeusz Zielonka

KOMISJA SPOŁECZNA

1. Waldemar Gliszczyński – Przewodniczący

2. Justyna Jakubek – Wiceprzewodniczący

3. Marek Błaszkowski

4. Waldemar Jakubek

5. Monika Jakubek

6. Wojsław Mach