O Gminie

Położenie

Parchowo leży w zachodniej części województwa pomorskiego, na Kaszubach, administracyjnie należy do powiatu bytowskiego.

W skład gminy wchodzi 11 sołectw. Przez gminę przebiegają trasy komunikacyjne Bytów – Kartuzy oraz Bytów – Kościerzyna.

Gmina Parchowo – jest kaszubską gminą o charakterze rolniczym, położoną z dala od skupisk przemysłowych, a dzięki temu będąca enklawą czystej ekologicznie przyrody


Dane statystyczne

ludność 

3.622 – na dzień 31.12.2006

powierzchnia      

13.121 ha

użytki rolne

5.242 ha

lasy

6.445 ha

wody

423 ha


Historia

Parchowo i okoliczne miejscowości to starożytne osady, o czym świadczą znajdowane w okolicy popielnice i cmentarzyska kurhanowe. Zachowały się także ślady nizinnych grodzisk z czasów średniowiecza.

Pierwsza wzmianka o Parchowie pochodzi z 1253 roku i dotyczy przyznania dziesięcin dla powstałego w Parchowie kościoła i nowoutworzonej parafii.

Pierwotnie Parchowo należało do kasztelani chmielnieńskiej. W czasach krzyżackich zachowało prawa polskie, ale włączono je do wójtostwa mirachowskiego. Od 1567 roku aż do I rozbioru Polski istniało tu starostwo.

W 1772 roku ziemia przeszła pod panowanie pruskie. Po odzyskaniu niepodległości większość miejscowości z terenu obecnej gminy znalazła się po stronie polskiej i należała do powiatu kartuskiego w województwie gdańskim.

Po zakończeniu II Wojny Światowej utrzymano dla Parchowa przedwojenną przynależność administracyjną aż do 1954 roku.

W latach 1954-75 tutejsza gmina należała do województwa koszalińskiego, a potem do słupskiego.