Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekty unijne

Projekt realizowany w Partnerstwie dla którego Liderem jest Gmina Studzienice. Gmina jako Partner Projektu zrealizowała zadanie Dostawa i montaż kotłów na biomasę w 3 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Parchowo

Czytaj więcej

Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”

Gmina Parchowo zrealizowała prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynku Zespołu Szkół w Parchowie, Szkoły Podstawowej w Nakli oraz oczyszczalni ścieków w Parchowie. Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznej wynosi łącznie 94,95kW.

 Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo” zrealizowany w ramach działania 4.2”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego PO Ryby został dofinansowany w wysokości 79,99% kosztów kwalifikowalnych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. EDYCJA II

Gmina Parchowo otrzymała dofinansowanie na wszystkie 3 złożone projekty z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. EDYCJA II

 1. Budowa ul. Leśnej w Parchowie – kwota dofinansowania 1.788.850 zł, udział własny – 94.150 zł.
 2. Budowa obiektu Centrum Informacji Turystycznej wraz z pomieszczeniami administracji samorządowej w Parchowie – 4.995.000 zł, udział własny – 555.000 zł.
 3. Uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Parchowo – etap II – kwota dofinansowania – 3.206.158 zł, wkład własny – 174.000 zł

Łącznia kwota dofinansowania 9.990.008 zł

Umowa na realizację inwestycji pn. Strefa Aktywnego Wypoczynku i Edukacji w miejscowości Parchowo podpisana

W dniu 20.05.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn. Strefa Aktywnego Wypoczynku i Edukacji w miejscowości Parchowo, na kwotę 1.963.000 zł

Wykonawca ZAKŁAD USŁUGOWY BIELAWA Zbigniew Bielawa. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. EDYCJA 1.665.000 zł

Kolejna inwestycja wykonana

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ORAZ PARCHOWO

Z końcem kwietnia zakończyły się prace modernizacyjne oświetlenia w ramach projektu realizowanego przez Gminę Czarna Dąbrówka w partnerstwie z Gminą Parchowo pt. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Czarna Dąbrówka oraz Parchowo”. Obecnie zakończono prace odbiorowe i podpisano protokoły końcowe wykonanych prac.

Czytaj więcej „Kolejna inwestycja wykonana”

„Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Więcej o: „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych”

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
 • Powiat Bytowski
 • Gmina Bytów
 • Gmina Czarna Dąbrówka
 • Gmina Kołczygłowy
 • Gmina Lipnica
 • Gmina Miastko
 • Gmina Parchowo
 • Gmina Studzienice
 • Gmina Trzebielino

Wartość projektu wynosi: 1 791 050,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 507 102,40 PLN

Czytaj więcej „„Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych””

Do góry