Współpraca

Miasto Friesack

Umowa o współpracy między Gminą Parchowo i Miastem Friesack została podpisana 30 sierpnia 1998 roku, która została odnowiona w 2008 roku, w czasie obchodów 10-lecia współpracy. (tu odnośnik do galerii)

Miasto Friesack to niewielka, licząca  2400 mieszkańców, miejscowość położona w odległości 50 km na południowy wschód od Berlina.

W mieście tym funkcjonuje szkoła podstawowa, szkoła budowlana,  ośrodek pomocy społecznej, muzeum sztuki użytkowej, biblioteka. Do większych zakładów pracy zalicza się oczyszczalnia ścieków, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, hodowlana koni i jednostka straży pożarnej.
Tradycją stały się coroczne, obustronne wizyty studyjne samorządowców, wspólne obozy szkoleniowe młodzieżowych grup pożarniczych i sportowców oraz udział w największych wydarzeniach kulturalnych, zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie granicy.
w organizowanych we Friesack przeglądach i imprezach uczestniczył między innymi parchowski chór Cassubia Cantat i Zespół Folklorystyczny Modraki.

Dzięki współpracy i poparciu naszych przyjaciół zza Odry, udało się nam pozyskać środki finansowe na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla Parchowa.

Od kilku lat wspólne spotkania i imprezy są współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

 

 


 

Gmina Mosedis

Gmina Mosedis ma powierzchnię 97km2. W skład gminy wchodzi 29 wsi. , zamieszkuje ją 3226 mieszkańców (w tym w Mosedis- 1487). Większe miejscowości to Krakes, Saukliai, Satraminiai, Udraliai. W gminie jest 5 szkół, w tym jedna średnia (klasy 1-12), żłobko-przedszkole, 2 instytucje medyczne, , centrum kultury, biblioteki w Mosedis i Saukliai, apteka, parafialny dom dziecka, kawiarnia-restauracja 16 sklepów, 2 zakłady fryzjerskie, 2 tartaki, zakłady rzemieślnicze, Narodowe Muzeum Unikatowych Głazów.

Pierwsza wzmianka o Mosedis pochodzi z krzyżackich kronik z 1253 roku. Od 1421 do 1842 roku miejscowość ta należała do Biskupstwa Żmudzkiego. W 1551 roku wzniesiono tu pierwszą katolicką świątynię. Około 1600 roku powstało miasto. W 1702 i 1769 roku zostały nadane mu przywileje handlowe. W 1783 roku rozpoczęto budowę kościoła pw. Św. Michała Archanioła (zakończona w 1844r). Obecnie kościół i brama do świątyni są pomnikiem architektury .

W Mosedis znajduje się rezerwat rzadkich ptaków wodnych i rezerwat geologiczny z głazami morenowymi przyniesionymi tu 12-13 tyś lat temu. Miasto wraz ze swoją bogatą roślinnością, rezerwatami i zabytkami jest dużą atrakcją turystyczną.

Z Mosedis pochodzi wielu znanych Litwinów np. biskup Żmudzi -Pranciskus Karevicius, malarz Adamos Galdikas . Mieszkańcy gminy pielęgnują tradycje i stare zwyczaje, przy Domu Kultury istnieje folklorystyczny zespół pieśni i tańca. W gminie odbywają się liczne imprezy kulturalne między innymi: folk festival „Baltika -93″, międzynarodowy festiwal muzyki folk” Lek gerves, lek gerveles ” , festiwal muzyki cuntry -„Mokulis”.

W dniu 25 listopada 2001 roku doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy naszymi gminami. W uroczystości tej , poza przedstawicielami gmin uczestniczył również Konsul Honorowy Litwy w Gdańsku p.Mirosław Kopydłowski.

We wszystkich spotkaniach i uroczystościach związanych z wizytą towarzyszyła nam również delegacja z niemieckiego miasta Friesack , z którym to gmina nasza współpracuje od 1998 roku. Oni są również bardzo mocno zainteresowani podjęciem współpracy z Litwą i czynnie będą uczestniczyć w realizacji wspólnych projektów.