Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar:  województwo pomorskie

Ważność: od godz. 10:00 dnia 23.04.2019 do godz. 21:00 dnia 23.04.2019

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h.

Źródło: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Działki do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2018r. poz.2204 z późn.zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

II etap przebudowy drogi Chośnica–Baranowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 15.04.2019r. rozpoczął się II etap Przebudowy drogi Chośnica– Baranowo na terenie gminy Parchowo”. Zadanie objęte zostało pomocą dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Termin  zakończenia prac przewiduje się do 30.06.2019 r. Koszt etapu II wynosi 1030 191,27 zł

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie informuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku, Placówka Terenowa w Bytowie w okresie wakacji w 2019 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w Szklarskiej Porębie oraz w Jedlcu.

Wszystkich chętnych prosi się o zapoznanie z załączoną informacją.

Informacja

Dnia 27 kwietnia 2019r., tj. sobota Urząd Gminy Parchowo będzie czynny w godz. 7.15-15.15.

Dnia 2 maja 2019r. Urząd Gminy Parchowo będzie nieczynny.

Przewodnik dla cudzoziemców

Szanowni Państwo,
w związku z realizowanym w roku ubiegłym projektem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Trzy kroki do integracji na Pomorzu”, w załączeniu do pobrania materiały opracowane przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Wśród nich znajduje się Przewodnik dla cudzoziemców (w języku ukraińskim, rosyjskim i białoruskim) zawierający podstawowe informacje nt. meldunków, opieki zdrowotnej, edukacji, systemu podatkowego, bezpieczeństwa publicznego oraz możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Do góry