Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz

W dniu 23.05.2019r. w Parchowie podpisano umowę z wykonawcą przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz, gm. Parchowo’’ z panią Małgorzatą Trojańską, właścicielką Przedsiębiorstwa Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis’’ z siedzibą przy ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów na kwotę 342 481,96 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 30.09.2019 r.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz, gm. Parchowo”