Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz

Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz, gm. Parchowo.

Zakończono realizację przedsięwzięcia, w ramach którego wykonano m.in.:

  • Budowę świetlicy wiejskiej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków  i przyłączami sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej.
  • Utwardzenie podłoża oraz budowę wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnym.

Przypominamy, że w dniu 31 grudzień 2018r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Parchowo została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach operacji pt. ,,Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz, gm. Parchowo’’.