Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz

W dniu 31 grudzień 2018 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Parchowo została podpisana umowa na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz, gm. Parchowo realizowana w ramach operacji pt. Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz, gm. Parchowo, współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.

Głównym celem inwestycji jest poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz, gm. Parchowo. W ramach inwestycji zostanie zbudowana świetlica wiejska wraz z przyłączami, budową przydomowej oczyszczalni ścieków oraz ciągiem pieszo-jezdnym.

Gmina Parchowo uzyskała dofinansowanie w wysokości 206 506,68 zł, co stanowi 74,98% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.