Dostępny samorząd – granty

Powiększ obraz

Gmina Parchowo otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość grantu: 100 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Parchowo dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej.

W ramach grantu planuje się m.in.:

  • zakup oznakowania w celu lepszego poruszania się po budynku Urzędu Gminy Parchowo (tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR; kontrastowe oznakowanie stopni na schodach; tyflomapy),
  • zakup sprzętu (otwieracz do drzwi bez użycia dłoni, pętle indukcyjne, tablety przystosowane do usługi tłumacza migowego on-line) oraz zakup usług tłumacza języka migowego on-line,
  • stworzenie dostępnej strony internetowej zgodnej ze standardami WCAG -2.1 wraz z migracją danych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia Gmina zostanie objęta wsparciem wyspecjalizowanego podmiotu działającego w obszarach dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej.