Dotyczy ogłoszenia o chęci zakupu lasów i gruntów do zalesień