Dyżury Radnych

Informujemy, że z dniem 8 czerwca 2020 r., tj. od najbliższego poniedziałku wznowione zostaną dyżury radnych, które będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, umieszczonym  na stronie  www.bip.parchowo.pl