Gmina Parchowo otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Powiększ obraz

Gmina Parchowo  przystąpiła do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy dotację w wysokości 33 415,00 zł.                                     W założeniach projektu jest unieszkodliwienie 66,83 Mg (ton) tego typu odpadów rolniczych. W ramach dotacji kwalifikowane będą koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.