Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich zwołanych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

L.p. Sołectwo Data Godzina Miejsce zebrania Prowadzący
1 Chośnica 11.02.2019 19.00 Świetlica wiejska M. Jankowski
2 Gołczewo 07.02.2019 19.00 WDK w Gołczewie R. Flis
3 Grabowo Parchowskie 12.02.2019 17.00 Dom prywatny
Pani K. Kiżewskiej
M. Błaszkowski
4 Jamno 04.02.2019 20.00 Świetlica wiejska D. Piankowski
5 Jeleńcz 07.02.2019 17.00 WDK w Gołczewie Z. Błaszkowska
6 Nakla 06.02.2019 18.30 WDK w Nakli W. Jakubek
7 Nowa Wieś 11.02.2019 17.00 Dom prywatny
Pana M. Stenka (Baranowo)
K. Zelewski
8 Parchowo 25.02.2019 19.00 GCKiB w Parchowie J. Jakubek
9 Soszyca 31.01.2019 19.00 Świetlica wiejska W. Gliszczyński
10 Sylczno 12.02.2019 19.00 Świetlica wiejska M. Błaszkowski
11 Żukówko 19.02.2019 18.00 Świetlica wiejska R. Mielewczyk