Informacja

W związku ze zminimalizowaniem możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie informuje, że wstrzymuje spotkania w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – aż do odwołania.