INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W celu umożliwienia niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Parchowo realizacji praw wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 13 października 2019 r. informuję, że mieszkańcy Ci mogą korzystać w dniu wyborów z nieodpłatnego transportu samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na trasie: miejsce zamieszkania – siedziba obwodowej komisji wyborczej – miejsce zamieszkania.

ZAMÓWIENIE PRZEJAZDU NALEŻY ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE
W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY PARCHOWO, 77-124 PARCHOWO,  ul. KRÓTKA 2,

E-MAIL: gmina@parchowo.pl lub TELEFONICZNIE POD NUMEREM 59 821 48 08 do dnia 11 października 2019 r. do godziny 15.00