Inwestycja ukończona

WYBUDOWANO SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE W MIEJSCOWOŚCI NAKLA, JAMNO I GOŁCZEWO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Zakończono budowę trzech zielonych siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nakla, Jamno i Gołczewo. Inwestycja ta była realizowana w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji pn.: Poprawa standardu prowadzenia zdrowego trybu życia mieszkańców Gminy Parchowo oraz aktywizacja społeczna w zakresie aktywnych form rekreacji poprzez budowę trzech zielonych siłowni zewnętrznych w miejscowości Nakla, Jamno i Gołczewo w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego poprzez społeczność”