JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI PRZEBYWAJĄC W IZOLACJI

*na podstawie Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE:

-środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy,  komunikacji  miejskiej,  w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Ww. odpadów NIE WOLNO wrzucać do pojemnika/worka żółtego (do gromadzenia odpadów selektywnych).

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ:

Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI (CHORE LUB PODEJRZANE O CHOROBĘ ZAKAŹNĄ):

W przypadku odpadów zmieszanych:

  • odpady gromadzimy w worku/pojemniku przeznaczonym na ten cel; 
  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie należy zgniatać, w miarę możliwości spryskać worek preparatem wirusobójczym;
  • po zamknięciu (zawiązaniu) worka osoba przebywająca w izolacji, po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia w którym przebywa;
  • osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem; dodatkowo oznacza worek literą „C” oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;
  • po wyrzuceniu odpadów do właściwego pojemnika należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce;
  • od zamknięcia worka należy odczekać 72 godziny przed przekazaniem odpadów do odbioru.

W przypadku odpadów segregowanych:

  • przed przekazaniem odpadów segregowanych do odbioru należy odczekać  9 dni (najlepiej wystawić je po zakończeniu izolacji).

Urząd Gminy Parchowo jak i osoby zajmujące się bezpośrednią zbiórką odpadów nie posiadają informacji o osobach objętych izolacją, dane takie posiada jedynie wojewoda, policja oraz ośrodek pomocy społecznej. W związku z tym stosowanie się do powyższych zaleceń w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo pracowników, którzy  w sposób bezpośredni mają styczność z odpadami. Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Osoba do kontaktu : Tomasz Golba

tel.59 821 48 22