Już jest! Nowa świetlica w Jeleńczu została otwarta!

Pięknieje gmina Parchowo, bowiem wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań jakim jest świetlica wiejska w Jeleńczu. Nowy obiekt będzie miejscem spotkań i zebrań mieszkańców wsi oraz działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji; będzie służyć organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań, a także integracji  i aktywizacji lokalnej społeczności.

W dniu 8 marca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie Sali wiejskiej połączone z obchodami Dnia kobiet. Oprócz licznych mieszkańców Jeleńcza swoją obecnością spotkanie zaszczycił  Wójt Gminy Parchowo Andrzej Dołębski.  

Na spotkaniu rozmawiano między innymi o potrzebach mieszkańców oraz o dalszych planach w rozwoju miejscowości Jeleńcz.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz, gm. Parchowo”