Kolejna edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska

Można już zgłaszać się do kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska. Konkursowa komisja oceniać będzie między innymi wygląd zabudowań, pielęgnowanie miejscowej tradycji czy też promowanie lokalnych produktów. Nagrodzone zostaną również najpiękniejsze zagrody.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023” ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólne działanie społeczności wiejskiej, identyfikację i promocję najlepszych wzorców działania zorganizowanych lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. Rolą konkursu jest wyłanianie
i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa
i właściciele czynnych gospodarstw rolnych z województwa pomorskiego. Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki. Zgłoszenia do etapu gminnego trwają do 2 czerwca 2023 r. Etap wojewódzki trwa do 14 lipca 2023 r. Szczegółowe informacje w regulaminie.