Projekt realizowany w Partnerstwie dla którego Liderem jest Gmina Studzienice. Gmina jako Partner Projektu zrealizowała zadanie Dostawa i montaż kotłów na biomasę w 3 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Parchowo

Zadanie zostało podzielone na trzy części:

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „ Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 10.4 Redukcja emisji.

Część I obejmowała dostawę i montaż kotła na biomasę w budynku świetlicy wiejskiej w Sylcznie. W ramach zadania dostarczono i zamontowano kocioł na biomasę  (pellet drzewny) o mocy 30 kW wraz z wpięciem do istniejącej instalacji technologicznej kotłowni).

Część II obejmowała dostawę i montaż kotła na biomasę w budynku Urzędu Gminy w Parchowie. W ramach zadania dostarczono i zamontowano kocioł na biomasę  (pellet drzewny) o mocy 50 kW wraz z wpięciem do istniejącej instalacji technologicznej kotłowni).

Część III obejmowała dostawę i montaż kotła na biomasę w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. W ramach zadania dostarczono i zamontowano kocioł na biomasę (pellet drzewny) o mocy 42 kW wraz z wpięciem do istniejącej instalacji technologicznej kotłowni.