Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że do ubojni mogą być transportowane wyłącznie zwierzęta zdrowe, które samodzielnie mogą wejść na środek transportu. Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawania im cierpienia.


W związku z powyższym Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje aby w przypadkach:
– ogłoszeń o skupie zwierząt leczonych lub pourazowych,
– bycia świadkiem sprzedaży, załadunku zwierząt kontuzjowanych mających problem w poruszaniu ,
– znęcania się nad zwierzętami podczas załadunku, rozładunku jak również przez ich niewłaściwy transport, informować właściwe powiatowe jednostki Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Gminnej lub na anonimowy kontakt zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/