Komunikat Wójta Gminy Parchowo

W związku z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie kraju, informuję, iż z dniem 20.01.2022 r. do odwołania, klienci będą obsługiwani przy okienku.

 1. Prosimy o ograniczenie załatwiania spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie, szczególnie osoby, które mają objawy przeziębienia. Zachęcamy do załatwiania wszystkich spraw z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, e-mail, e-puap, profil zaufany).
 2. Kasa Urzędu od dnia 20.01.2022 r. będzie przyjmować tylko płatności elektroniczne (karta płatnicza) w godzinach 8:00 – 12:30.
 3. Płatności można również dokonywać przelewem na poniższe rachunki.

Rachunek bankowy do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 24 9321 0001 0007 3495 2000 0310

Rachunek bankowy do pozostałych opłat: 18 9321 0001 0007 3495 2000 0030

 1. Przypominamy, że nadal obowiązują środki bezpieczeństwa, w związku z pandemią koronawirusa SARS – CoV – 2 wywołującego chorobę zakaźną COVID – 19, tj.:
 • zachowanie dystansu społecznego – min. 1,5 metry odległości,
 • niepodawanie sobie rąk,
 • stosowanie środków dezynfekujących,
 • w pomieszczeniach zamkniętych oraz w przestrzeni otwartej w przypadku, gdy nie mamy możliwości zachowania odstępu 1,5 metrów od innych osób, bezwzględnie zakrywamy usta i nos przy pomocy maseczki.
 • Kontakt mailowy: gmina@parchowo.pl
 • Kontakt telefoniczny centrala: 59 821 48 00
  Sekretariat Wójta: 59 821 48 08
  Biuro Rady Gminy: 59 821 48 02
  Zarządzanie Kryzysowe: 59 821 48 04
  Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste: 59 821 48 03
 • Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:
  – grunty: 59 821 48 33
  – wodociągi: 59 821 48 32
  – podatki: 59 821 48 12
  – odpady: 59 821 48 07
 • Kasa Urzędu: 59 821 48 14
 • Kasa GOPS – 59 821 48 35
 • Fax: 59 726 08 88