KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PARCHOWO z dnia 23 czerwca 2020 r.

Powiększ obraz

W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w powiecie bytowskim, ograniczam bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy w Parchowie

Na podstawie § 15 ust. 5 i § 19 ust. 1 pkt 2 ppkt c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), informuję, o podjętych przez nas środkach ostrożności:

  1. Do czasu odwołania stanu epidemii będzie obowiązywało ograniczenie w swobodnym poruszaniu się interesantów w siedzibie Urzędu.
  2. Apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie. Prosimy o załatwianie wszystkich spraw z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, e-mail, e-puap, profil zaufany), a jeśli nie jest to możliwe, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami urzędu.
  3. Informujemy również, że kasa Urzędu będzie czynna w godz. 8:00 -12:00, jednak płatności będzie można dokonywać tylko w formie bezgotówkowej (terminal będzie znajdował się w korytarzu przy wejściu do Urzędu).

Przypominamy, że nadal obowiązują środki bezpieczeństwa, w związku z pandemią koronawirusa SARS – CoV – 2 wywołującego chorobę zakaźną COVID – 19, tj.:

  • zachowanie dystansu społecznego – min. 2 metry odległości,
  • niepodawanie sobie rąk,
  • stosowanie środków dezynfekujących,
  • w pomieszczeniach zamkniętych oraz w przestrzeni otwartej w przypadku, gdy nie mamy możliwości zachowania odstępu 2 metrów od innych osób, bezwzględnie zakrywamy usta i nos przy pomocy maseczki, części odzieży lub przyłbicy.

Wójt Gminy Parchowo- Andrzej Dołębski