Konkurs „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”

Starostwo Powiatowe w Bytowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, organizuje konkurs pn. „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w formie krótkiego, 5 minutowego filmiku o problematyce ekologicznej, zrealizowanej w różnych technikach filmowych – animacja, dokument, humoreska – liczy się kreatywność twórców. Ważne, aby krótkie formy obejmowały tematykę związaną m.in. z ochroną środowiska naturalnego i powietrza, gospodarką odpadami, oszczędzaniem wody, energii elektrycznej i energii cieplnej, promowaniem nowoczesnych form wytwarzania energii. „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” to konkurs jednoetapowy, w którym może brać udział każdy mieszkaniec powiatu bytowskiego.

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w powiecie bytowskim oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na tematykę związaną z ochroną środowiska i zachęcenie ich do poszerzania wiedzy w tym zakresie. Konkurs realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego na rok 2022.

Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych dla trzech laureatów konkursu oraz pięciu wyróżnionych.

Termin na przesłanie zgłoszeń wraz z pracą konkursową rozpoczyna się 24 października 2022 r. i trwa do 7 listopada 2022 r.