Konkurs dla rolników

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego swoje gospodarstwo rolne.

2. Uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie.

3. Zdjęcie konkursowe wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 należy przesłać w formie elektronicznej w dniach 18 – 30 września 2020 r. na adres e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl.

W tytule maila proszę wpisać: Konkurs fotograficzny „PSR 2020. Gospodarstwo rolne w obiektywie”.

Zdjęcie przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będzie brane pod uwagę.

Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 1 do pobrania na stronie:

https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-gospodarstwo-rolne-w-obiektywie-konkurs,214,1.html