Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) organizowany jest przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Tegorocznym tematem konkursu jest „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej  oraz niwelowania szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”.

Zgodnie § 3 pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną zgodnie z § 4 ww. Regulaminu. Projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy przesyłać do Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA do dnia 30 sierpnia 2019 r. na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adres poczty elektronicznej: izabela.penszynska@mswia.gov.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN.