Konkurs na realizację zadania publicznego

Informuje się, że Wójt Gminy Parchowo wydał zarządzenie Nr 4.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2023 r.