Konkurs ofert na realizację zadań finansowanych ze środków GKRPA w Parchowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie na podstawie art.13 pkt.3, art.14 i 15 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2021 poz.1956 ze zmianami) ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowanych ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie na 2022 rok. Wysokość planowanych środków na realizację zadania – 16.000 zł. 

Treść ogłoszenia o konkursie oraz wzór oferty dostępne są w załącznikach poniżej