Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie na podstawie art.13 pkt.3, art.14 i 15 ustawy o zdrowiu publicznym ( tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.1608) ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowanych ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie na rok 2023