Konsultacje społeczne

Szanowni mieszkańcy miejscowości: Karłowo, Wiślany i Zielony Dwór.

Informujemy, że w terminie od 20.12.2021 r. do 10.01.2022 r. mieszkańcy w/w miejscowości mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany określenia rodzaju miejscowości.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia Wójta Gminy Parchowo Nr 141/2021 z dnia 17.12.2021 r. oraz wypełnienia dedykowanych ankiet.