Nieruchomość na sprzedaż

INFORMACJA
Wójt  Gminy Parchowo
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r poz. 2204 z późn.zm.)

informuje,

że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono w dniu 17.01.2020r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.