Nieruchomości na sprzedaż

Wójt  Gminy Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r poz. 65 z późn.zm.) informuje,

że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży