Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Nakla

Powiększ obraz

W związku z osiągnięciem najwyższej frekwencji w II turze wyborów prezydenckich, a tym samym w czasie II tury „Bitwy o wozy” jednostka OSP w Nakli otrzymała łącznie trzy dotacje na realizację zadania pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nakli” o łącznej wartości 822 870,00 złotych.

Źródła finansowania:

  1. 400 000 złotych – dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
  2. 400 000 złotych – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.
  3. 22 870 złotych – dotacja Gminy Parchowo na zakup nowego samochodu

Do jednostki OSP w Nakli trafił samochód marki Mercedes Benz Atego o napędzie 4×4. Na jego wyposażeniu znajduje się zbiornik wody o pojemności 3500 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 350 litrów, autopompa o wydajności 2300 litrów na minutę przy ciśnieniu 10 bar, wyciągarka elektryczna, maszt oświetleniowy do działań po zmroku. Samochód został wykonany przez firmę MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z Kielc.

Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczy z pewnością poprawi sprawność i działanie operacyjne jednostki OSP w Nakli podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także zwiększy komfort i bezpieczeństwo pracy naszych strażaków. Inwestycja przełoży się na jeszcze szybsze i efektywniejsze działanie na rzecz mieszkańców Gminy Parchowo i turystów znajdujących się na jej terenie. Nowy samochód przyniesie również pozytywne skutki dla środowiska naturalnego w postaci zredukowania emisji gazów do atmosfery. Dojazd na miejsce zdarzenia (np. do pożaru lasu) będzie szybszy, a sprawniejsze gaszenie pożarów przyczyni się do redukcji emisji toksycznych substancji. Z nowym wozem lepiej też będą chronione obszary cenne przyrodniczo.

Podsumowując zakup nowego wozu przyniesie niebagatelne korzyści dla środowiska naturalnego, jak również podniesie poziom bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców oraz strażaków.

Efektem ekologicznym objęliśmy 3926 mieszkańców naszej gminy.