Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

Zgodnie  z § 1 pkt 1 ust. 2 lit. b  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz.722 )   każdy kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru osobiście lub pocztą e-mail, za pośrednictwem Wójta Gminy Parchowo zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Z uwagi na powyższe każdy kto posiada drób lub ptaki powinien fakt utrzymywania drobiu zgłosić do 11 października 2021 r.  w formie pisemnej wg załączonego wzoru.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie www.parchowo.pl, u Sołtysów oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Parchowo.